PL EN

Zwrot towaru w 14 dni

Zasady zwrotu towaru bez podania przyczyny określone są w ustawie z dnia30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny przysługuje jedynie konsumentom, którzy zawarli umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. W takiej sytuacji termin do odstąpienia od umowy, wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym kupujący-konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez kupującego-konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy. Towar należy zwrócić niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym kupujący- konsument poinformował Sklep Internetowy o odstąpieniu od umowy.


Jak zwrócić towar?


Poinformuj Sklep Internetowy o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży, w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres Sklepu Internetowego, lub pocztą elektroniczną na adres: sklep@choinkionline.pl):


Formularz zwrotu (pdf, doc)


Następnie skorzystaj z jednej z dwóch możliwości dostarczenia nam zwracanego towaru:

  • Odeślij towar na adres: ul.Żarecka 1, 42-350 Koziegłowy, woj. śląskie
  • Zgłoś się osobiście do naszej siedziby.


Stan zwracanego towaru

W razie odstąpienia od umowy sprzedaży kupujący-konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy i odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Podsumowanie:


Prawo zwrotu towaru bez podawania przyczyny przysługuje tylko konsumentom. Towar można zwrócić niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym kupujący- konsument poinformował Sklep Internetowy o odstąpieniu od umowy
W razie odstąpienia od umowy sprzedaży kupujący-konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy
W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sklep Internetowy zwraca kupującemu-konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez kupującego-konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep Internetowy został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy
Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez kupującego-konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że kupujący-konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku kupujący-konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem
Sklep Internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej
Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy
Przed odesłaniem towaru do sklepu należy go właściwie zabezpieczyć.


Reklamacje:

Problem z przesyłką:

Dokładnie sprawdź, czy opakowanie Twojego towaru jest nienaruszone. Jeżeli przesyłka jest uszkodzona, nie przyjmuj jej i poinformuj nas o tym. Dokładnie sprawdź stan opakowania przy kurierze.

W przypadku stwierdzonych uszkodzeń towaru, spisz protokół szkody z kurierem i niezwłocznie prześlij go do nas na adres: sklep@choinkionline.pl

Jeśli uszkodzenie stwierdzisz po odjeździe kuriera, należy jak najszybciej skontaktować się z firmą kurierską.

Protokół na okoliczność stwierdzenia szkody (pdf, 33 kB)

Chcesz zwrócić towar:

Zgodnie z prawem, w przypadku umowy zawieranej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy, konsument może zwrócić towar do 14 dni od daty doręczenia przesyłki przez kuriera.

Aby dostarczyć nam zwracany towar skorzystaj z jednej z dwóch możliwości:

Odeślij go na adres: ul. Żarecka 1, 42-350 Koziegłowy, woj. śląskie (pamiętaj o formularzu zwrotu i paragonie)
Zgłoś się osobiście do naszej siedziby.

W obu przypadkach prosimy o dołączenie do zwracanego towaru wypełnionego oświadczenia odstąpienia od umowy sprzedaży.

Oświadczenie odstąpienia od umowy (pdf)


Zakupiony towar jest wadliwy:

Zgłoś reklamację na podstawie gwarancji. Jest to bardzo łatwy proces reklamacji, który pozwala szybciej doprowadzić produkt do pełnej sprawności.
Reklamując towar na podstawie gwarancji w sklepie choinkionline.pl działamy jako pośrednik, który przekaże towar do odpowiedniego serwisu.

Aby dostarczyć nam reklamowany towar skorzystaj z jednej z dwóch możliwości:

Odeślij go na adres: ul. Żarecka 1, 42-350 Koziegłowy, woj. śląskie
Zgłoś się osobiście do naszej siedziby

W obu przypadkach prosimy o dołączenie do zwracanego towaru wypełnionego formularza reklamacyjnego oraz dowódu zakupu.

Formularz reklamacyjny.